LEVERANDØRER

Diagnostisk ultralydscanning av muskel og skjelett

 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge.

 

Disse sidene er laget for å gi helsepersonell utfyllende informasjon om våre kurs og videreutdanninger samt å gi pasienter muligheten til å finne kvalifisert behandler som kan undersøke deres lidelse.

 

Interessegruppen for Ultralyd i Privat Praksis er åpen for alt helsepersonell og driver blant annet Facebook forum for å sikre kunnskapsutveksling i faget.

Org nr: 918613439

NESTE LEDIGE BASIC KURS:

- Modul 2 basic - Skulder, ankel og fot

Dato: 04-05 mai 2018

 

UIPP arrangerer sammen med PFF og FUA basic UL kurs for helsepersonell  som ønsker å lære MSK UL.

Kursene gir tellende poeng hos PFF og er søkt godkjent for poeng/timer hos Legeforeningen.

 

- Påmelding via deltaker.no

EKSEMPLER PÅ BILDER TATT VED EN ULTRALYDUNDERSØKELSE