LEVERANDØRER

Spesialist i muskel og skjelett ultralyd

 

Mål med utdanningen:

Utdannne spesialister i muskel- og skjelett ultralyd i privat fysioterapipraksis. Sikre at ultralydpraktiserende behandlere innehar de rette kvalifikasjoner til å benytte ultralyd på en sikker og faglig forsvarlig måte.

 

 

Historie

Videreutdanning i ultralyd startet i mars 2009 i Aalborg i Danmark. 4 klasser tok sin utdanning i Danmark før utdanningen ble flyttet til Norge i samarbeid med PFF. 3. kull er nå under utdanning i Norge innen basic ultralydskanning. Over 100 behandlere har fullført grunnutdanningen disse årene som gir rett til videreutdanning på advanced nivå.

 

 

Basic kursrekken

•  Modul 1: Kne, ankel og fot 18 timer undervisning

 

•  Modul 2: Skulder, albue og hånd 18 timer undervisning

 

•  Modul 3: Hofte/lysk, mage og rygg 18 timer undervisning

 

Må ha godkjent 90 skanninger av normal anatomi under supervisjon for å få godkjent kursrekken.

 

Hvert kurs inneholder 7 timer teori og 11 timer praktisk undervisning i ultralydskanning.

 

 

Basic eksamen

Etter godkjent basic kursrekke så kan kandidaten melde seg opp til basic eksamen i muskel- og skjelett ultralyd. Kandidaten må kunne dokumentere minst 12 mnd ultralydpraksis før eksamen kan gjennomføres. Praksisen kan gjennomføres paralellt med basicmodulene.

 

Eksamen består av en pasientcase hvor man får 1 time til undersøkelse og rapportskriving. Kandidaten må så presentere sin rapport og undersøkelse til en intern og en ekstern sensor som bedømmer gjennomføringen til bestått eller ikke-bestått.

 

Samlet eksamenstid er da 2 timer.

 

Ved godkjent basic eksamen så blir kandidaten markedsført med sin kompetanse på www.ultralydscanning.no og kan benytte tittelen «Sertifisert innen muskel- og skjelett ultralyd»

 

 

Advanced kursrekken

•  Modul 4: Ankel/fot 14 timer undervisning

 

•  Modul 5: Kne 14 timer undervisning

 

•  Modul 6: Skulder 14 timer undervisning

 

•  Modul 7: Albue 14 timer undervisning

 

•  Modul 8: Håndledd/hånd 14 timer undervisning

 

•  Modul 9: Hofte 14 timer undervisning

 

 Må ha godkjent 3 pasientcaser pr valgte modul for å få godkjent modulrekken.

 

Hvert kurs inneholder 4 timer teori og 10 timer praktisk undervisning i ultralydskanning

 

 

Advanced eksamen

Advanced eksamen gjennomføres ved at man stiller med egen "pasient/demo" som vil benyttes under eksamineringen. Det vil være en praktisk, teoretisk og muntlig eksamensform der kandidaten må vise til svært god kunnskap om ultralyd og være erfaren og trygg i sine undersøkelser. Det trekkes oppgave som man blir eksaminert i. Eksamen må være bestått for å bli godkjent som spesialist i muskel- og skjelett.

 

Man kan velge å gå opp til eksamen i overekstremitet, underekstremitet eller begge deler. Ved bestått eksamen så blir man markedsført på www.ultralydscanning.no med sin kompetanse.

 

Det vil fremgå på spesialistgodkjenningen hvilke kvalifikasjoner man er eksaminert i.

 

Samlet eksamenstid er ca 2 timer.

 

 

Krav til grunnutdanning for godkjenning som spesialist:

•  Høgskoleutdanning i fysioterapi (3 år)

 

•  Turnustjeneste (1 år)

 

•  Offentlig godkjenning som fysioterapeut (autorisasjon)

 

 

Spesialistutdanningen

•  Basic kurs (modul 1-3) i regi av PFF.

 

•  Godkjent 10 skriftlige caseinnleveringer

 

•  Bestått eksamen - basic

 

•  Advanced kurs (modul 4-9) i regi av PFF

 

•  Godkjent 12 pasientcaser fra advanced modulene

 

•  Hospitert 3 x 8 timer ved godkjent praksissted for ultralyd.

 

•  Observert skopisk kirurgi på skulder, hofte, kne og ankel.

 

•  Gjennomført OMI kurs 1a til 3 b eller liknende utdanning i klinisk diagnostikk

 

•  Bestått eksamen - advanced

 

•  Gjennomføre kurs i forskningsmetode innen 5 år etter godkjenning som spesialist

 

 

Spesialistsøknad

Ved gjennomført punk 1 til 9 så kan kandidaten sende inn relevant dokumentasjon til spesialistrådet for godkjenning. Når all dokumentasjon foreligger så vil kandidaten bli utevnt til Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd. Tittelen er en forbundsegen spesialisttittel i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

 

Kun medlemmer i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund kan søke om spesialistgodkjenning.

 

 

Vedlikehold av spesialisttittelen

Gjennomføre minst 8 timer dokumentert faglig oppdatering hvert år i hele spesialistperioden.

 

Dokumentasjon må sendes årlig til spesialistrådet for godkjenning.

 

Følgende muligheter finnes:

 

•  Hospitere på godkjent praksisplass

 

•  Delta på ultralydkongress

 

•  Delta på temakurs ultralyd

 

•  Delta på advanced kurs

 

 

Skrevet av Kjetil Nord-Varhaug - Leder for ultralydutdanningen i PFF. - Oppdatert 11.10.14