LEVERANDØRER

Vedtekter Interessegruppen for Ultralyd i Privat Praksis:

Interessegruppen for Ultralyd i Privat Praksis – IUPP.

 

Organisasjonsnummer: 918 613 439

 

Formål:

Interessegruppen skal drive faglig utvikling og organisere helsepersonell som har interesse for ultralyddiagnostikk i privat praksis. Gruppen bistår i organiseringen av kursvirksomhet og utdanningsprogrammer.

 

Samarbeid:

Interessegruppen samarbeider med Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund i organiseringen og utviklingen av ultralydkurs og utdanningsforløp.

 

Økonomi:

Gruppen er etablert som en ideell organisasjon hvor et eventuelt overskudd brukes til faglig utvikling, drift og kursvirksomhet. Styremedlemmene lønnes ikke for deltakelse i styrearbeid.

Medlemskap er gratis og drift av interessegruppen finansieres av annonseinntekter og eventuelle kursinntekter.

Arbeid for interessegruppen i forbindelse med kursarrangement etc lønnes etter avtale.

 

Tilknytning:

Interessegruppen skal ikke ha noen særskilt tilknytning til en spesiell leverandør, men driften av gruppen kan finansieres delvis av annonseinntekter på kurs/nettsider. Alle leverandører står likt og behandles likt. Alle leverandører gis like muligheter for profilering på kurs og nettsider.

 

Styrets sammensetning:

Styret skal bestå av 4 deltakere. 1 leder, en nestleder og 2 styremedlemmer. Det tilstrebes at styret skal bestå av helsepersonell fra forskjellige yrkesgrupper innen privat praksis.

 

Årsmøte:

Årsmøte arrangeres hvert år på Hemsedal i forbindelse med ultralydkurset som holdes til uke 11. Alle medlemmer har stemmerett ved årsmøtet.

 

Valg:

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Organiseringen av styrets sammensetning gjøres av styret selv.

 

Portal:

Interessegruppen organiserer følgende plattformer:

Nettside:   www.ultralydscanning.no

Instagram:  @ultralydscanning

Facebook:  https://www.facebook.com/ultralydscanningNorge

Forum:   Ultralydscanning i Norge – Forum (lukkket forum hvor kun tidligere kursdeltakere får innpass)

 

 

Styrets sammensetning og roller:

Styreleder:  Kjetil Nord-Varhaug

Nestleder:  Canh Le Nygaard

Styremedlem:  Stein Dragland

Styremedlem:  Marius Fredriksen