LEVERANDØRER

Modul 10 - Ultralydveiledede prosedyrer

 

Husk å melde dere på Ultralydkongressen 7-8.september 2018 med fokus på muskel og skjelett.

Link til inforside her.

 

Det er også laget en Facebook side med den mest oppdaterte informasjonen. Klikk attending eller interessert så får du løpende oppdateringer om program og forelesere.

Facebook side om Ultralydkongressen 2018

 

 

Kurset tar for seg aktuelle metoder for internvensjonsbehandlinger med sonografisk veiledning. Metodene oppdateres fortløpende.

 

FREDAG

 

09.00 – 09.15  Velkomst og informasjon

09.15 – 09.45  Tanker og filosofering omkring prosedyrer og intervensjoner

09.45 – 10.45  Kortison injektioner

10.45 – 11.00  Pause  m/kaffe og frukt

11.00 – 11.15  Aspiration av leddvæske, cyster og seromer

11.15 – 11.30  Kontrastundersøkelser

11.30 – 11.45  Diagnostisk blokade med lokalbedøvelse

11.45 – 12.45  Hands on – 4 stasjoner

12.45 – 13.30  Lunch

13.30 – 14.00  Epidural injektioner

14.00 – 14.30  Nerverod blokader

14.30 – 15.00  HVI behandling av bursaer - HVI behandling av nerveskeder

15.00 – 15.15  Pause  m/kaffe og frukt / snack

15.15 – 15.25  Botox

15.25 – 15.45  Proloterapi

15.45 – 16.15  Case # 1   (plenum, diskusjon av behandlingstiltak)

16.15 – 16.45  Case # 2   (plenum, diskusjon av behandlingstiltak)

16.45 – 17.00  Oppsamling og spørsmål

 

LØRDAG

 

09.00 – 09.15   Kort oppsamling fra i går – spørsmål som er dukket opp?

09.15 – 09.45   Kalkskylling

09.45 – 10.15   Dry needling - Needling av tendinopatier -  Xylocain needling

10.15 – 10.30   Pause  m/kaffe og frugt

10.30 – 11.15   Hyaluronsyre

11.15 – 12.45   Hands on – 4 stasjoner

12.45 – 13.30   Lunch

13.30 – 14.15   PRP  Praktisk / Demo

14.15 – 14.45   Case # 3   (plenum, diskusjon av behandlingstiltak)

14.45 – 15.00   Pause  m/kaffe og frukt / snack

15.00 – 15.30   Case # 4   (plenum, diskusjon av behandlingstiltak)

15.30 – 15.45   Utdaterte behandlingsmetoder - Polydocanol - HVI behandling av senevev

15.45 – 16.00   Oppsamling og avslutning

 

Utdanningens innhold:

En del av undervisningen vil være rettet mot avansert diagnostikk av muskel- og skjelett lidelser. Kursene bygger derfor på ultralyd advanced modul 4-9.

Områder som blir berørt:

• Seleksjon av pasienter som egner seg for de forskjellige prosedyrene

• Medikamentlære

• Teknisk gjennomføring av prosedyrene

 

Det blir undervist i injeksjonsterapi og ultralydveiledede prosedyrer:

• Kortisoninjeksjoner

• Diagnostiske blokader med lokalbedøvelse

• Skleroserende injeksjoner

• Hyaluronsyre injeksjoner

• Kalkskylling

• Needling av tendinopatier

• Needling av kalsifikasjoner

• Aspirasjoner av cyster

• Kontrastundersøkelser

• HVI behandling av bursaer

• HVI behandling av nerveskjeder

• HVI behandling av paratenon

• Nerverot blokader

• Epidural injeksjoner

• Botox

 

Kursets innhold vil gjennomgå revisjon årlig for å tilpasse seg forskning og nye metodikker.

 

Kursenes oppbygging:

Hver modul består av 2 dager undervisning fra 0900-1700 hvor det blir lagt opp til en blanding av teori og praksis.

 

Det vil legges opp til minst 1 veileder pr 6 deltakere for å sikre alle deltakerne optimal veiledning og oppfølging på kurset.

 

Det vil bli mulighet for hospitering hos godkjente veiledere mellom modulene.