Advancedd Modul 6

Skulder

Dag 1 - fredag
09.00 – 09.30 Siden sist. Erfaringer, etc.
09.30 – 12.45 Teoretisk og praktisk gjennomgang av undersøkelser / tester overuse og overload av skulder samt demo skulderskanning.

Workshop – Klinisk undersøkelse + Ultralyddiagnostikk skulder
Teori om patologi i skulder.

12.45 – 13.45 Lunch
14.00 - 15.00 Pasienter til undersøkelse #1
15.00 – 16.00 Gjennomgang og presentasjon av funn i plenum
16.00 – 17.00 Pasienter til undersøkelse #2
17.00 – 17.30 Gjennomgang og presentasjon av funn i plenum

Slutt 17.30


Dag 2 - lørdag
09.00 – 09.30 Oppsummering av dag 1.
09.30 – 12.30 Teoretisk og praktisk gjennomgang av spesialundersøkelser av skulder samt demo skulderskanning for spesielle lesjoner.

Workshop – Injeksjonsbehandling og teknisk håndtering av nål og probe. Teori om sjelden patologi i skulder.

12.30 – 13.15 Lunch
13.30 - 14.30 Pasienter til undersøkelse #5
14.30 – 15.30 Gjennomgang og presentasjon av funn i plenum
15.30 – 16.30 Gruppearbeid med pasientcase samt skrive ferdig rapporter på pasientene.

Slutt 16.30.

LINK TIL PÅMELDING FINNER DU UNDER HVERT KURS I KALENDEREN, ETTERHVERT SOM KURSDATO FASTSETTES.


Advanced Eksamen

Advanced eksamen gjennomføres ved at man stiller med egen «pasient/demo» som vil benyttes under eksamineringen. Det vil være en praktisk, teoretisk og muntlig eksamensform der kandidaten må vise til svært god kunnskap om ultralyd og være erfaren og trygg i sine undersøkelser.

Det trekkes oppgaver som man blir eksaminert i. Eksamen må være bestått for å bli godkjent som spesialist i muskel- og skjelett. Det vil fremgå på spesialistgodkjenningen hvilke kvalifikasjoner man er eksaminert i.

Man kan velge å gå opp til eksamen i overekstremitet, underekstremitet eller begge deler. Samlet eksamenstid er ca 2 timer. Du får sensur rett etter endt eksamen.