Basic Modul 3

HOFTE, RYGG OG MAGE

Dag 1 - fredag
09.00 - 09.45 Introduksjon til ultralydscanning i fysioterapi
09.45 - 10.15 Demonstrasjon av scanner, komme i gang
10.15 - 11.00 Anatomi og ultralydsscanning av hoften
11.00 - 11.30 Demonstration, scanning av hoften
11.30 - 13.00 Superviseret workshop
13.00 - 13.45 Patologi / scanning av hoften
13.45 - 14.45 Lunch pause
14.45 - 15.15 Demonstrasjon, scanning av hoften
15.15 - 16.15 Veiledet workshop
16.15 - 17.00 Patologi / scanning av lysken
17.00 - 17.30 Demonstrasjon, scanning av lysken
17.30 - 18.00 Kaffe/te og kake / Frukt
18.00 - 19.00 Veiledet workshop
19.00 - 19.30 Spørsmål og avrunding
21.00 - Middag


Dag 2 - lørdag
09.00 - 09.45 Scanning av IS-leddet og os coccygis
09.45 - 10.30 Demonstrasjon, scanning af IS-leddet + repetisjon
10.30 - 11.15 Veiledet workshop
11.15 - 12.00 Gjennomgang/demonstrasjon, scanning av magen
12.00 - 13.00 Veiledet workshop
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.30 Scanning av ryggen og blæren
14.30 - 15.00 Demonstrasjon, scanning av ryggen og blæren
15.00 - 16.00 Veiledet workshop
16.00 - 16.15 Kaffe/te og kake / Frukt
16.15 - 17.00 Gruppe-eksamen
17.00 - Spørsmål og avrunding


Basic Eksamen
Etter godkjent Basic kursrekke kan kandidaten melde seg opp til Basic eksamen i muskel- og skjelett ultralyd. Kandidaten må kunne dokumentere minst 12 mnd ultralydpraksis før eksamen kan gjennomføres. Praksisen kan gjennomføres paralellt med Basicmodulene

Eksamen består av et pasientcase hvor man får 1 time til undersøkelse og rapportskriving. Kandidaten må presentere sin rapport og undersøkelse til en intern og en ekstern sensor som bedømmer gjennomføringen til bestått eller ikke-bestått.
Samlet eksamenstid er 2 timer.

Ved godkjent Basic eksamen blir kandidaten markedsført med sin kompetanse på www.ultralydscanning.no og kan benytte tittelen «Sertifisert innen muskel- og skjelett ultralyd»